dealerstvi-skoda-auto-a
Elektromobil (EV) Hybrid a PHEV NEWS

ČEZ ESCO vybuduje elektromobilní infrastrukturu u vybraných dealerů Škoda Auto

Společnosti ČEZ ESCO a Škoda Auto budou spolupracovat při instalaci zázemí pro elektromobilitu u desítek vybraných českých dealerství této značky. Řešení pro každého z prodejců vzniká na základě detailní studie potřeb a možností lokality. ČEZ ESCO je největším tuzemským dodavatelem komplexních řešení pro elektromobilitu pro firmy, obce a veřejnou správou.

„Přestože máme za sebou dodávky pro renomované klienty a v oblasti komplexní dodávky elektromobilních řešení platíme za největšího tuzemského hráče, je pro nás zakázka pro Škoda Auto mimořádně prestižním oceněním našich schopností. Naši specialisté připravili cílenou nabídku ušitou přesně na míru pro jednotlivá dealerství,“ shrnuje povahu nejnovější zakázky Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

V první vlně připravilo ČEZ ESCO vybavení pro několik desítek obchodních zastoupení. V první fázi jde standardně zejména o „inventuru“ možností a dispozic každé z filiálek a návrh vybavení zázemím pro pokrytí potřeb zákazníků v závislosti na podmínkách reálného aktuálního provozu dealerství v kombinaci s predikcí celkového vývoje a předpokládaného budoucího zájmu o tento typ služeb v regionu. V druhém kroku obdrželo každé dealerství přesný rozpis prvků doporučených k instalaci, zejména dobíjecích wallboxů různých typů, jejich příslušenství nebo úprav v elektroinstalaci areálových budov a rozpočty těchto akcí. Po odsouhlasení všech návrhů přikročilo ČEZ ESCO k vlastní instalaci technologií.

„Pro každé z desítek dealerství značky Škoda vznikla kompletní studie zajištění zázemí pro elektromobilitu v prostorách jeho objektu. Jdeme například do takových detailů jako doporučení ohledně technických parametrů instalované trafostanice, příkonu nebo dispozičního rozmístění jednotlivých prvků. Součástí nabídky byl pokaždé i konkrétní návrh technologií sloužících k redukci energetické náročnosti objektu a snižování emisí skleníkových plynů, jako např. instalace střešní fotovoltaiky v kombinaci s bateriovými úložišti,“ vypočítává podrobnosti Lubor Myslík, ředitel manažer odboru řízení produktů a rozvoje ČEZ ESCO.

Přečtěte si také:   Toyota odhalila prototyp Hiluxu na vodíkový palivový článek

„Elektromobilita je nezpochybnitelným trendem současnosti, a proto mě těší, že naše dealerství je nyní plně vybaveno k poskytování zázemí klientům vlastnícím elektrická auta. Věříme, že zákazníci z širokého regionu tuto konkurenční výhodu ocení a zájem o naše služby poroste úměrně zvyšujícímu se zájmu o elektromobily,“ slibuje si od nových prvků v areálu dealerství Roman Přikryl, šéf AMOND KLADNO.

V případě dealera AMOND Kladno jde o dodávku komplexního řešení elektromobility zahrnující instalaci jednoho veřejného DC dobíjecího wallboxu 24 kW, tří wallboxů 11 kW a 7 profesionálních dobíjecích kabelů. Samozřejmostí v rámci zakázky je celková instalace včetně vlastní rozvodny 230/400 V a elektrických rozvodů k zajištění bezpečného provozu celého areálu. Součástí je také systém řízení dobíjení na stanicích, který zajistí optimální fungování stanic v areálu.

Podobně postupuje ČEZ ESCO při instalaci elektromobilní infrastruktury pro dealerství dalších značek.

Společnost ČEZ ESCO má v České republice 28 tisíc zákazníků a v rámci 19 dceřiných společností pro ni pracuje zhruba dva tisíce specialistů. V loňském roce zaznamenala 27% meziroční nárůst obratu u nekomoditních produktů. V oblasti elektromobility, která je jednou z klíčových oblastí nabídky ČEZ ESCO v rámci konceptu Smart City, nabízí širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Jde například o návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ ESCO nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony.

Přečtěte si také:   Společnost ABB E-mobility dodala miliontou dobíjecí stanici pro elektromobily

Skupina ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší tuzemskou síť čítající téměř 180 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice – vedle zhruba 120 rychlodobíjecích stanic je řidičům k dispozici i zhruba šedesátka tzv. stanic normálního dobíjení. Část sítě vzniká v rámci projektu „EV Fast Charging Backbone Network Central Europe“ za prostředky z evropského grantového programu CEF.

Mapa dobíjecích stanic

V České republice je v současnosti registrováno už více než 3000 elektromobilů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v u nás se elektrická auta stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí týkajících se prodeje a servisu elektromobilů. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka elektromobilů, jejich vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) a v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) by měl znamenat rychlé dosažení podílu 20 % na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.

dealerstvi-skoda-auto-b