auto_na_vodikovy_pohon

Česká vodíková strategie podpoří nastartování vodíkového hospodářství v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v pátek 16. července 2021 vodíkovou strategii ČR, na které spolupracovalo s Českou vodíkovou technologickou platformou. Cílem strategického dokumentu je zajistit redukci emisí skleníkových plynů a podpořit hospodářský růst České republiky. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím podpory výroby, využití, dopravy a skladování nízkouhlíkového vodíku. Strategie se zaměřuje i na vodíkové technologie, které mají potenciál přispět k hospodářskému růstu České republiky. Vzhledem k tomu, že vodík v budoucnu sehraje roli paliva, suroviny a úschovny energie, je strategie určena zejména pro aktéry z oblasti dopravy, chemického průmyslu, energetiky, výrobce vodíkových technologií, uživatele vodíkových technologií a občany, kterým zajistí život v čistším a zdravějším prostředí.

V příštích 10 letech strategie vidí hlavní nasazení nízkouhlíkového vodíku zejména v chemickém průmyslu, kde dopomůže ke snižování emisí skleníkových plynů.
V oblasti dopravy pak v městské autobusové, železniční, nákladní i osobní přepravě.

Přečtěte si také:  Klíčová směrnice EU definuje budoucí roli vodíku v evropské energetice

V současnosti neexistuje legislativně definovaná klasifikace vodíku podle jeho emisní náročnosti při výrobě. Z toho důvodu přistupuje strategie k jednotlivým typům výroby vodíku dle vlastních pravidel. Ministerstvo průmyslu a obchodu se zaměřuje na podporu nízkouhlíkového vodíku. Tím je myšlen vodík vyráběný pomocí obnovitelných zdrojů energie, vodík vyráběný pomocí jaderných zdrojů, vodík vyrobený parním reformováním zemního plynu, ale s technologií CCS/CCU a vodík vyrobený rozkladem odpadu.

„Česká republika je zemí s velmi rozvinutým chemickým průmyslem, kde se ročně vyrobí přes 100 000 tun vodíku. Většinu využití nalézá v chemickém a petrochemickém průmyslu přímo v místě výroby. Zbylý vodík by ale měl navzdory emisní náročnosti být využíván tam, kde po něm bude poptávka. To nám v ČR dovolí nastartovat trh s vodíkem, který si následně sám lépe poradí s výzvou snižování emisí při jeho výrobě,“ podotýká Jan Sochor, analytik z České vodíkové technologické platformy.

auto_na_vodikovy_pohon_interier

Vodíkové technologie – nové pracovní příležitosti

Vodíkové technologie se řadí do oblasti technologií s vysokou přidanou hodnotou, které si do budoucna vyžádají nové odborníky a specialisty a vytvoří nová pracovní místa. Strategie klade důraz na vzdělávání odborníků, výzkum a vývoj vodíkových technologií a podporu českých vodíkových technologií. Cesta k pomyslné bezemisní í ekonomice je ale trnitá. Změnit ekonomické paradigma hospodářského růstu postaveném na vypouštění emisí skleníkových plynů půjde jenom s podporou inovací.

Přečtěte si také:  Studenti s modelem vodíkového auta letí dobýt Ameriku

„Vodíková strategie předpokládá, že se Česká republika nestane zemí, která bude vyvážet nízkouhlíkový vodík, měla by se ale stát zemí, která bude vyvážet vodíkové technologie. Naše platforma tento přístup podporuje tím, že sdružuje dnes již na 30 společností, které se o vodíkové technologie buď aktivně zajímají, nebo jsou již v jejich portfoliu. Cílem platformy je přispět k rozvoji českého podnikatelského sektoru v této oblasti a také napomoci zajistit dostatečné množství odborníků, například pomocí nalákání nových uchazečů na vysoké školy,“ zakončuje Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy.