Bosch testuje dodávky s palivovými články

Dodávky dopraví zboží rychle na místo určení – ideálně s pohonem, který je lokálně bezemisní. Čím delší je však cesta a čím těžší je vozidlo, tím více naráží elektrický pohon na baterie na své limity. Právě zde se projevují silné stránky palivového článku. Bosch nyní vybavil touto technologií dvě dodávky a zahájil zkušební provoz na silnici. „Palivový článek umožňuje dlouhý dojezd a krátkou dobu tankování, díky čemuž jsou dlouhé cesty hospodárnější,“ říká Dr. Markus Heyn, člen představenstva společnosti Bosch a předseda divize Mobility Solutions. „Díky dvěma dodávkám s palivovými články rozšiřujeme naše znalosti o tomto systému a ukazujeme, že palivový článek může být vhodným řešením pohonu i pro lehká užitková vozidla.“ Partnerem projektu je společnost Abt eLine GmbH, která společně s firmou Bosch Engineering navrhla a provedla přestavbu vozidel. Na veletrhu IAA Transportation v Hannoveru nabízí Bosch zájemcům možnost vyzkoušet si testovací vozidla a technologii palivových článků Bosch v akci na dráze.

Většinou jsou využity komponenty Bosch

U systému palivových článků mohli vývojáři použít téměř všechny komponenty Bosch. Používá se takzvaný Fuel Cell Kit, který se skládá ze stacku, anodového napájecího modulu včetně ventilu pro dávkování vodíku a recirkulačního dmychadla, řídicí jednotky, elektrického vzduchového kompresoru a akumulačních komponent až po množství senzorů. Technický základ obou vozidel tvoří dodávky s čistě elektrickým pohonem, které jsou volně dostupné na trhu. Baterie včetně periferií byly nyní nahrazeny palivovým článkem, pěti zásobníky na celkem více než deset kilogramů vodíku a menší lithium-iontovou baterií. „Umístění komponentů palivového článku v dostupném montážním prostoru bylo velkou výzvou,“ říká Dr. Uwe Gackstatter, předseda divize Bosch Powertrain Solutions, který je za projekt zodpovědný. Partner ABT eLine mimo jiné upravil chlazení i řídící jednotky vozidla a palubní elektroinstalaci. Společnost Bosch navrhla systém palivových článků, integrovala jej do vozidla spolu se systémem skladování vodíku a vyvinula související řídicí systém. Po nezbytných technických zkouškách byla vozidla schválena pro provoz na pozemních komunikacích.

Přečtěte si také:  Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

Projekt již přináší důležité poznatky: I naložená vozidla ujedou až 540 kilometrů, po šesti minutách jsou plně natankována. Pro provozovatele vozových parků, jejichž dodávky přes den urazí obzvláště dlouhé vzdálenosti a večer se vracejí do depa, tak může být palivový článek v budoucnu vhodným doplňkem bateriového elektrického pohonu.

Palivové články a vodík připraveny na další krok

První komponenty Bosch pro palivové články jsou již v sériové výrobě. Tím však práce nekončí. „Pro další vývoj potřebujeme co nejvíce dat z reálného provozu,“ vysvětluje Gackstatter. Díky cloudovému propojení to nyní obě testovací vozidla doručují do počítačů vývojářů v reálném čase a doplňují tak naměřené hodnoty z testovacích stolic. Díky těmto znalostem bude Bosch schopen nabídnout zákazníkům komponenty, které byly testovány ještě dříve, a také komplexní podporu při návrhu systému.

Přečtěte si také:  Japonci oznámili průlom ve vodíkové technologii

K průlomu v technologii palivového článku je však zapotřebí dalších kroků. „Průmysl a politika musí spolupracovat na odstranění překážek pro vodíkové technologie,“ upozorňuje Gackstatter. Budování tankovací infrastruktury a výroba zeleného vodíku ve větším množství tak zůstávají mimo jiné úkoly, které lze řešit pouze společně.