Audi zprovoznilo akumulátorové úložiště v berlínském campusu EUREF

Audi elektrizuje hlavní město Německa. V rámci příprav na nadcházející víkendový závod Formule E uvedla značka se čtyřmi kruhy do provozu největší víceúčelové úložiště elektrické energie v Německu, které je umístěno v campusu EUREF v Berlíně. Úložiště energie s kapacitou 1,9 MWh je složeno z použitých lithium-iontových akumulátorů z vývojových prototypů vozidel a ověřuje různé možnosti interakce mezi elektromobily a energetickou sítí. Cílem je podporovat realizaci energetické transformace inteligentním síťovým propojením.

Audi se hlásí k mobilitě s nulovými emisemi a na cestě k této vizi má před sebou jasné cíle. Již v roce 2025 má 40 procent všech prodaných nových vozů Audi disponovat elektrifikovaným pohonem. V polovině příštího desetiletí to bude představovat cca jeden milion elektrifikovaných automobilů ročně. S rostoucím počtem elektricky poháněných modelů zároveň vzniká obrovské mobilní úložiště elektrické energie se značnými potenciálními přínosy za předpokladu inteligentního využívání jeho kapacity. Integrace elektromobilů do energetiky má proto mimořádný význam.

Pokud by měl každý desátý osobní automobil v Německu elektrický pohon, odpovídalo by to flexibilnímu úložišti energie s kapacitou téměř 200 GWh. Budou-li elektromobily inteligentně síťově propojeny s energiemi z obnovitelných zdrojů, může to mít pozitivní vliv na energetickou transformaci. Nabíjení by mohlo probíhat v závislosti na nabídce elektrické energie ze slunečních a větrných elektráren a výhledově by bylo možné také flexibilně reagovat na krátkodobé kolísání výkonu v elektrické síti. Audi pracuje na realizaci této vize společně s partnery z energetiky, jako je společnost The Mobility House.

Přečtěte si také:  Premium Platform Electric (PPE): Technologický skok pro příští generaci zcela elektrické prémiové mobility od značky Audi

Úložiště na ploše 110 metrů čtverečních v campusu EUREF ověřuje tento konkrétní případ užití a slouží jako reálná laboratoř pro další aplikace. Úložiště s výkonem 1 MW je připojeno k berlínské vysokonapěťové síti a dokáže uspokojit průměrnou potřebu nabíjení cca 200 elektromobilů. Úložiště elektrické energie by svou kapacitou 1,9 MWh mohlo soběstačně zásobovat elektrickou energií celý kancelářský a vědecký campus s plochou 5,5 hektaru po dobu téměř dvou hodin.

Dalším případem užití jsou rychlonabíjecí stanice v bezprostřední blízkosti, na nichž lze elektromobily nabíjet výkonem až 175 kW. Úložiště elektrické energie plní v tomto případě vyrovnávací a překlenovací funkci, aby při vysokém odběru elektrického proudu nedocházelo k přetížení místní elektrické sítě. Dalším přínosem je možnost realizovat tento druh nabíjení s efektivními náklady. Díky inteligentní integraci do elektrické sítě dokáže energetické úložiště ukládat přebytečnou elektrickou energii z větrných a fotovoltaických elektráren nebo modulárního závodu pro kogenerační výrobu elektrické energie a tepla, který zásobuje campus. Tím lze vyrovnávat výkyvy v elektrické síti a pokrývat místní spotřební špičky. Stabilizace přenosové sítě také pomáhá předcházet výpadkům v dodávkách elektrické energie. Pokrývání špiček a vyrovnávání kolísání kmitočtů snižuje náklady na energii díky vysoké účinnosti a krátkým reakčním dobám. Zásobování elektrickou energií je navíc optimalizováno s ohledem na její neutrální bilanci emisí CO2.

Berlín nabízí ideální podmínky pro vývoj inteligentního řízení nabíjecích procesů, které by v budoucnosti mohlo být rozšířeno o rychle rostoucí počet elektromobilů v roli překlenovacích úložišť. V okolí Berlína je totiž vyráběn vysoký podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů s nestabilními výkony. V modelové zkoušce s větrnými elektrárnami v Braniborsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku chtějí partneři projektu v campusu EUREF ukázat, jakým způsobem je možné přechodně ukládat přebytečnou ekologickou elektrickou energii. Větrné elektrárny by pak nebylo nutné při krátkodobě příliš vysoké výrobě elektrické energie odpojovat od sítě. Jedná se o malý, ale významný prvek trvale udržitelné energetiky a o doplněk k průmyslovému ukládání velkých množství přebytečné elektrické energie, které Audi uskutečňuje již od roku 2013 ve svém zařízení na výrobu zemního plynu pomocí elektrické energie ve Werlte.

Přečtěte si také:  Továrna Jaguar Land Rover v Nitře slaví páté výročí a potvrzuje elektrickou budoucnost

Akumulátorové úložiště v campusu EUREF je kromě výzkumu rozhraní pro inteligentní integraci do energetické sítě budoucnosti také zdrojem dalších poznatků, které budou využívány v budoucích projektech. Inženýři Audi zkoumají použití stacionárních energetických úložišť v elektrické síti, a vytvářejí tak příležitost k dalšímu využívání použitých akumulátorů z elektromobilů. Jedná se o smysluplné využití akumulátorů, které je šetrné k přírodním zdrojům, protože po použití v automobilech disponují akumulátory stále ještě velkou částí své původní kapacity. Audi kromě toho vyvíjí koncepty efektivní recyklace použitých akumulátorových modulů.