CNG NEWS Ostatní

Alternativní paliva přispívají k udržitelnější dopravě a čisté mobilitě

Směřování k udržitelnému stylu života i podnikání je celospolečenským trendem. V dopravě a logistice to platí obzvlášť. Přestože „klasické“ pohonné hmoty, tedy benzín a nafta, jsou v silniční dopravě dosud převažující, zvyšuje se důraz na využití alternativních pohonů. Nejde jen o dnes tolik diskutovanou elektromobilitu, ale i paliva využívající zemní plyn, ať už stlačený (CNG – Compressed Natural Gas) nebo zkapalněný (LNG – Liquefied Natural Gas). Zájem o ně zřetelně roste jak v evropském měřítku, tak i v tuzemsku.

Potvrzují to například aktuální údaje Českého plynárenského svazu (ČPS). I přes negativní dopady pandemie koronaviru na nákladní silniční dopravu vyrovnala spotřeba CNG v roce 2020 předloňský rekordní výsledek, v případě LNG loni spotřeba dokonce vzrostla meziročně o 57 procent na 956 tisíc kilogramů. Po českých silnicích jezdilo v loňském roce podle údajů ČPS celkem 27 750 vozidel poháněných zemním plynem, což jen dokládá rostoucí trend.

Přečtěte si také:   Poptávka po vodíku do roku 2050 několikanásobně vzroste, říká analýza

„Pro města se CNG stává první volbou při zavádění ekologické dopravy. Pozorujeme také růst zájmu o LNG u kamionové dopravy,“ upozorňuje Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS. Počet nákladních vozů s pohonem na LNG se meziročně zvýšil z pěti na třicet šest. Stoupající trend dokládají i plány firem na obnovu vozových parků v letošním roce. U spolupracujících firem ČPS aktuálně eviduje nákup dvaceti tahačů na zkapalněný zemní plyn. „Do dvou let se má rovněž zásadně rozšířit i plnicí infrastruktura LNG, a to z aktuálních dvou až na dvacet veřejných stanic,“ dodává Lenka Kovačovská.

Benefity jsou ekologické i ekonomické

Jak stlačený, tak i zkapalněný zemní plyn nabízejí oproti tradičním fosilním palivům v dopravě řadu výhod. Užitkové a nákladní vozy s pohonem na CNG a LNG produkují mnohem menší množství emisí skleníkových plynů i pevných částic a méně tak znečišťují ovzduší (jde např. o nižší emise CO2 až o 20 procent, při použití bio-LNG nebo bio-CNG pak až o 95 procent). I díky tomu, že se vyznačují podstatně tišším provozem, mohou tato vozidla jezdit i tam, kde to vozům s klasickými spalovacími motory není dovoleno (netýkají se jich třeba zákazy jízdy po městě nebo v noci).

Za pozornost stojí i ekonomické přínosy. Vozy poháněné CNG nebo LNG mají sice vyšší pořizovací náklady než třeba vozidla na dieselový pohon, ale mohou mít nižší celkové náklady na vlastnictví. Umožňují to nižší výdaje za palivo a také podpora státu v podobě subvencí nebo výjimek z placení mýtného.

Konkrétně využití LNG zajistí podle dat společnosti Eurowag snížení nákladů na palivo až o 20 procent, a to kombinací nižší ceny paliva a snížení spotřeby. Nákladní vozidla s pohonem na LNG mají v současnosti dojezd mezi 900 až 1600 kilometry v závislosti na konfiguraci vozidla. Vyrábějí je renomované světové značky jako Scania, Volvo nebo Iveco.

Rozšiřování akceptační sítě

Počet čerpacích stanic na CNG a LNG roste, a pokrývají tak již prakticky celou Evropu. Díky vládním pobídkám a zvyšující se poptávce na trhu experti očekávají, že se počet čerpacích stanic s alternativními palivy v nejbližší době dál zvýší. „Naším cílem je zákazníkům poskytnout co nejširší síť čerpacích stanic LNG. Aktuálně máme v rámci naší akceptační sítě již 93 stanic v devíti evropských zemích a například v Německu pokrýváme naší palivovou kartou přes 41 procent dostupných stanic LNG,“ vysvětluje Jan Laluch, produktový specialista společnosti Eurowag pro alternativní paliva.

Přečtěte si také:   500 dobíjecích stanic ČEZ naráz odbaví 1000 elektro aut. Posledních 100 stojanů vyrostlo rekordně rychle

Počet čerpacích stanic na LNG v Evropě by se měl v souladu se „zelenými“ plány EU na redukci emisí ze silniční dopravy zvýšit do roku 2030 na více než dvě tisícovky. Studie naznačují, že v té době bude na evropských silnicích jezdit zhruba 280 tisíc nákladních vozidel na LNG. Oproti počtu 9500 těchto vozů v roce 2019 tak půjde o razantní posun.